Müzik

Müzik ya da musiki, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidi...

Sosyoloji

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı...

Hukuk

Hukuk ya da tüze birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini;...

Diziler

Dizi ya da dizi film, televizyonda belirli bir periyoda göre, haftada bir ve bazen günde b...

İslam

İslam, İslamiyet veya Müslümanlık, tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden ...

Üniversite

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 v...

Film

Film, hareketli resimlerin seri şekilde gösterilmesi ile ortaya çıkan bir yapıttır. Filmle...

Erkekler

Erkek, eril insan. Erkek terimi genellikle yetişkin bir eril bireyi kastetmekte kullanılır...

İş dünyası

  İş ve kariyer yaşamına dair her türlü bilgi, olay, tavsiye ve deneyim. 

Şiir

Şiir, düz kelime anlamına ek olmak üzere ya da yerine anlamlar oluşturmak için dilin ses e...

Tıp

Tıp, sağlık bilimleri dalı. İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden d...

Deprem

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerj...

Kadınlar

Kadın, dişi cinsinde olan insandır. Türkçeye kadın kelimesi, Soğdca'daki χwatēn sözcüğünde...

Sanat

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih b...

İnternet

İnternet bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.   https://...

Arabalar

Araba (tekerlekli taşıt), yolcu ve yük taşımaya uygun tekerlekli, motorlu veya motorsuz ha...

Futbol

Futbol, on birer oyuncudan oluşan iki takım arasında, kendine özgü küresel bir topla oynan...

Astronomi

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikl...

Mitoloji

Mitoloji (Yunanca: μυθολογία, μυθος [mithos] yani “söylenen ya da duyulan söz” ve λογος [l...

Yemek

Yiyecek, canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için yemek suretiyle tüketmeleri ger...