Dünya tarihi

Dünya tarihi

Dünya tarihi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yaşam gereği oluşturdukları halkların, ırkların veya kabilelerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıkların öyküsüdür. İnsanlığın bu uygarlıklarla inşa ettiği tarih, çok çeşitli dallara ayrılmış ve bugünün temelini oluşturmuştur. Bilim tari...   All

Rebv bir soru yayınladı

Amerika kıtasını ilk önce kim keşfetti?

Beğenenler:

Rebv bir soru yayınladı

Şehzade Mustafa ölmeseydi Osmanlı nasıl olacaktı?

Beğenenler:

İddia edildiği gibi dünyanın süper gücü Osmanlı Devleti mi olacaktı?

Rebv bir soru yayınladı

Almanya'nın bu kadar güçlü bir ülke olmasının sebepleri nelerdir?

Beğenenler:

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya nasıl bu kadar refah ve güçlü bir ülke olabildi?

venus bir soru yayınladı

Eğer bir Tarih öğrencisi olsanız, araştırmak isteyeceğiniz konu ne olurdu?

Beğenenler:

Ülkemizde ve dünyada Fatih'e meraklı pek çok genç var. Fakat çoğu Tarih bölümü öğrencisi değil. Eğer Tarih bölümü öğrencisi olsaydınız, master veya doktorada çalışmak isteyeceğiniz konu ne olurdu?

venus bir soru yayınladı

II. Mahmud başarısız mıydı?

Beğenenler:

Osmanlı Tarihi'de 18. Yüzyıldan bu yana devam eden ıslahat, modernizasyon ve batılılaşmaya katkıda bulunan padişahlardan birisi de II. Mahmud'dur. Pek yaptığı reformlar ne derece başarılı oldu?

venus bir soru yayınladı

Celâl Şengör hakkında ne düşünüyorsunuz?

Beğenenler:

Son zamanlarda epey bir gündem olan Celal Şengör'ün tavırları, genel kişiliği, hayatı hakkında neler düşünüyorsunuz

SergenT bir soru yayınladı

En sevdiğiniz Roma İmparatoru hangisi?

Beğenenler:

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Muzaffer Constantinus - Milano Fermanı ve Yeni Denge

Beğenenler:

Constantinus’un zaferleri Maxentius’un mirasının yok edilmesini gerektiriyordu. Bu, yine Roma yöntemleri ile yapıldı. Damnatio memoriae, yani hatırasının lanetlenip mirasının sahiplenilmesi. Maxentius’a tiran sıfatı atfedildi. 321’de Nazarius, “tiranın başının” Roma’da ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanı-Basileios’un Ortaya Çıkışı

Beğenenler:

Bizansın şüphesiz en yüksek dönemine tanıklık etmiş bu hanedanı konu ettiğim yazı serimin ilk bölümüdür.Basileos, III. Mikhael döneminde ortaya çıkmış bir Ermeni köylüsüdür. Sonradan İmparator olacak ve hanedanı Bizans’ı en yüksek konuma getirecek bu köylünün hayatına b... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanlığı - Basileos Dönemi

Beğenenler:

III. Mikhael’in ölümüyle rahatlayan Basileios, hiç vakit kaybetmeden imparatorluğu değiştirecek çalışmalara başladı. Daha ortak imparatorun cesedi soğumadan, patrik Photios görevinden alındı. Karar sessizlikle karşılandı. Ayin sırasında onun yanında duran din adamları, ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanlığı – Leon Dönemi

Beğenenler:

Yazan: Kürşad Görgen
Editör: Taha Berk ArslanBasileios ve şimdi VI. Leon adıyla tahta geçen Leon arasındaki  ilişki göz önüne alınırsa,  ölen eski imparatora çok da görkemli bir cenaze yapılmamasına şaşmamak gerekir.  Cenaze Konstantinopolis’e getirilmiş... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanlığı - Romanos ve Yükselişi

Beğenenler:

Yazan: Kürşad Görgen
Editör: Taha Berk Arslanİmparator Aleksandros dönemi hakkında söylenecek tek iyi söz, çok kısa sürmüş olmasıdır. Kırk bir yaşında, sefahat hayatı ile ve on üç aydan biraz kısa tahtta oturmuşsa da bu süre içinde bile yeterince büyük zarar vermeyi baş... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanlığı - Basileos Dönemi

Beğenenler:

III. Mikhael’in ölümüyle rahatlayan Basileios, hiç vakit kaybetmeden imparatorluğu değiştirecek çalışmalara başladı. Daha ortak imparatorun cesedi soğumadan, patrik Photios görevinden alındı. Karar sessizlikle karşılandı. Ayin sırasında onun yanında duran din adamları, ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Charlemagne- Kişiliği ve Sakson ilişkileri

Beğenenler:

Doğum yeri tam olarak bilinmeyen Charlemagne, Petaviani’ye göre 747’de doğdu. Ancak bugün tarihçiler çoğunlukla doğum gününü 2 Nisan 742 olarak kabul etmektedirler.  Uzun boylu ve uzun beyaz sakallı bir adam olan Charlemagne’ın dış görünüşü şöyledir:Vücudu gen... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Feodal Dünya- İlk Ayrımlar

Beğenenler:

Feodalite kavramını, daha net açıklamak, Avrupa'da belli başlı feodalite çeşitlerini incelemek ve Şövalyelik kurumunu anlatmak amacı ile, başladığımız bu yazı, okuyucunun eski dönemleri anlamasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.AYRIM I: VassallıkBaşka bir insanın “vas... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Üçüncü Haçlı Seferi- Aslan Yürekli Richard ve Doğu

Beğenenler:

Aslan Yürekli İngiltere Kralı olabilir ama doğuştan İngiliz değildir. Anadili Eski Fransızca idi ve Anjou ile Akitanya soyundan geliyordu. İngiltere Kralı Henry II ve Akitanyalı Eleanor’un oğlu olarak 8 Eylül 1157’de Oxford’da doğmuştu. Aile bağları açısından tarihte iz... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Bizansın Türk Kökenli Komutanı: Maniakhes

Beğenenler:

11.Yüzyılın tanınmış kumandanı Georgios Maniakhes, L.Brehier’e göre Türk asıllıdır. Maniakh adı, asil anlamına gelmektedir ve bu ada ilk defa Bizans Kaynaklarında Menander Protektor’un eserinde rastlıyoruz. Buna göre, 568 yılında tanınmış Göktürk hükümdarı İstemi Yabgu ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Ortaçağda Şehirler ve Siyasal İktisat

Beğenenler:

ŞehirlerOrtaçağ şehirlerini tanımlamanın pek çok yolunu bulabiliriz: yüzölçümü, politik veya dini işlevleri veya tüzel kişilikleri. En basit tabirle, nüfusun belirli bir ölçüye ulaştığı ve insanların genel olarak tarımla uğraşmadığı yerleşim bölgesi, diyebiliriz. Küçük ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Frank Devleti’nin Oluşumu

Beğenenler:

Göçler başlamadan önce, German kabilelerinden bir grup olan Franklar, Ren nehrinin aşağı kıyısında yaşıyorlardı. Her kabilenin bir askeri lideri vardı. 5. Yüzyılın sonlarında, bu liderlerin en önde geleni ihtiyatlı bir adam olan Clovis idi.Frank soyluluğu uzun süredir g... Hepsini »

Rıdvan Açıkgöz bir makale yayınladı

OLİMPİYAT OYUNLARI VE KLASİK YUNAN DİNİ

Beğenenler:

Yazan: Rıdvan Açıkgöz

Düzenleme: Taha Berk Arslan

-OLİMPİYAT OYUNLARI VE KLASİK YUNAN DİNİ-Olimpiyat oyunlarının temeli aslında dine dayanmaktadır. İlk zamanlar sanat, spor, tarım, eğitim vb. gibi akla gelebilecek her türlü eylem Tanrı ve iktidar için yapılırdı. Bu ne... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Feodal Sistemin Kuruluşu Sırasında Cermenler

Beğenenler:

Eskiçağ’da, German Kabileleri Ren’den Elbe’ye kadar uzanan bölgeye yerleşmişlerdi.MS 1. Yüzyılın başında, Germanlar klanların kabileler halinde birleştikleri klan toplulukları olarak yaşıyorlardı. Yerleşim de klan esasına göreydi. Ormanlarda ve bataklık alanlarda bir kl... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Antik Roma Ordusundaki Disiplin ve Mertlik Olguları

Beğenenler:

Yazar: Doç. Dr. Eren KARAKOÇ[1]Antik Romalıların güçlü orduları, kalabalık ve organize oldukları kadar, disiplinli ve hiyerarşik de olmuşlardır. Akdeniz çevresindeki devasa toprakları fethederken, ordularının bu özellikleri etkili ve başarılı olmalarını sağlamıştır. Ord... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Bilinmeyen Yönleriyle Büyük Türk Tarihi

Beğenenler:

Yazar: Doç. Dr. Eren Karakoç[1]GirişTürk Tarihi’nde anlatılmayan ve gizlenen birçok bilgi mevcuttur. Bu makalede kısaca anlatılmayan birçok bilgiye değinilecek ve insanların uzun zamandır Türk Tarihi ile ilgili zihinlerinde var olan sorulara cevaplar verilmeye, çelişkil... Hepsini »

Rebv bir soru yayınladı

İnsanlık tarihinde yapılan en acımasız deneyler nelerdi?

Beğenenler:

O veya şu nedenle birçok deney yapıldı. Bu deneylerin bazıları etiğe, insanlığa, aslında hiçbir anlayışa sığmayacak kadar zalimce ve acımasızdı. Belki biz bilmesek bile şu anda dünyanın bir yerinde halen yapılıyor olabilirler. Sizce en acımasız sebepleri ve yöntemleri o... Hepsini »

Rebv bir soru yayınladı

Amerika kıtasını ilk önce kim keşfetti?

Beğenenler:

Rebv bir soru yayınladı

Şehzade Mustafa ölmeseydi Osmanlı nasıl olacaktı?

Beğenenler:

İddia edildiği gibi dünyanın süper gücü Osmanlı Devleti mi olacaktı?

Rebv bir soru yayınladı

Almanya'nın bu kadar güçlü bir ülke olmasının sebepleri nelerdir?

Beğenenler:

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya nasıl bu kadar refah ve güçlü bir ülke olabildi?

venus bir soru yayınladı

Eğer bir Tarih öğrencisi olsanız, araştırmak isteyeceğiniz konu ne olurdu?

Beğenenler:

Ülkemizde ve dünyada Fatih'e meraklı pek çok genç var. Fakat çoğu Tarih bölümü öğrencisi değil. Eğer Tarih bölümü öğrencisi olsaydınız, master veya doktorada çalışmak isteyeceğiniz konu ne olurdu?

venus bir soru yayınladı

II. Mahmud başarısız mıydı?

Beğenenler:

Osmanlı Tarihi'de 18. Yüzyıldan bu yana devam eden ıslahat, modernizasyon ve batılılaşmaya katkıda bulunan padişahlardan birisi de II. Mahmud'dur. Pek yaptığı reformlar ne derece başarılı oldu?

venus bir soru yayınladı

Celâl Şengör hakkında ne düşünüyorsunuz?

Beğenenler:

Son zamanlarda epey bir gündem olan Celal Şengör'ün tavırları, genel kişiliği, hayatı hakkında neler düşünüyorsunuz

SergenT bir soru yayınladı

En sevdiğiniz Roma İmparatoru hangisi?

Beğenenler:

Layla bir soru yayınladı

Azerbaycan’ın ne gibi güzellikleri mevcut?

Beğenenler:

Rebv bir soru yayınladı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi komutanı kim?

Beğenenler:

Savaşlarda en iyi taktikleri kullanan, insanlara ilham olan, muzaffer askeri dehalar arasında en iyisi hangisi?

Rebv bir soru yayınladı

Kimsenin pek duymadığı, ilginç bir tarih bilginiz var mı?

Beğenenler:

Dünya tarihinde pek çok ilginç şey yaşandı, bir sürü ilginç kişilik yaşadı. Ancak aralarında diğerlerinden daha az duyulan, bilinen, tanınan şeyler var mı? Nadir bilinen bir tarih bilginiz var mı?

Rebv bir soru yayınladı

Sıradan birinin veya küçük bir olayın tarihin akışını değiştirdiği bir örnek var mı?

Beğenenler:

Önemsiz gibi görünen bir durum, sıradan görünen bir insan veya küçük bir değişiklik tarihin akışını değiştirebilir mi? Buna dair bir örnek var mı?

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Muzaffer Constantinus - Milano Fermanı ve Yeni Denge

Beğenenler:

Constantinus’un zaferleri Maxentius’un mirasının yok edilmesini gerektiriyordu. Bu, yine Roma yöntemleri ile yapıldı. Damnatio memoriae, yani hatırasının lanetlenip mirasının sahiplenilmesi. Maxentius’a tiran sıfatı atfedildi. 321’de Nazarius, “tiranın başının” Roma’da ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanı-Basileios’un Ortaya Çıkışı

Beğenenler:

Bizansın şüphesiz en yüksek dönemine tanıklık etmiş bu hanedanı konu ettiğim yazı serimin ilk bölümüdür.Basileos, III. Mikhael döneminde ortaya çıkmış bir Ermeni köylüsüdür. Sonradan İmparator olacak ve hanedanı Bizans’ı en yüksek konuma getirecek bu köylünün hayatına b... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanlığı - Basileos Dönemi

Beğenenler:

III. Mikhael’in ölümüyle rahatlayan Basileios, hiç vakit kaybetmeden imparatorluğu değiştirecek çalışmalara başladı. Daha ortak imparatorun cesedi soğumadan, patrik Photios görevinden alındı. Karar sessizlikle karşılandı. Ayin sırasında onun yanında duran din adamları, ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanlığı – Leon Dönemi

Beğenenler:

Yazan: Kürşad Görgen
Editör: Taha Berk ArslanBasileios ve şimdi VI. Leon adıyla tahta geçen Leon arasındaki  ilişki göz önüne alınırsa,  ölen eski imparatora çok da görkemli bir cenaze yapılmamasına şaşmamak gerekir.  Cenaze Konstantinopolis’e getirilmiş... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Makedonya Hanedanlığı - Romanos ve Yükselişi

Beğenenler:

Yazan: Kürşad Görgen
Editör: Taha Berk Arslanİmparator Aleksandros dönemi hakkında söylenecek tek iyi söz, çok kısa sürmüş olmasıdır. Kırk bir yaşında, sefahat hayatı ile ve on üç aydan biraz kısa tahtta oturmuşsa da bu süre içinde bile yeterince büyük zarar vermeyi baş... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Charlemagne- Kişiliği ve Sakson ilişkileri

Beğenenler:

Doğum yeri tam olarak bilinmeyen Charlemagne, Petaviani’ye göre 747’de doğdu. Ancak bugün tarihçiler çoğunlukla doğum gününü 2 Nisan 742 olarak kabul etmektedirler.  Uzun boylu ve uzun beyaz sakallı bir adam olan Charlemagne’ın dış görünüşü şöyledir:Vücudu gen... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Feodal Dünya- İlk Ayrımlar

Beğenenler:

Feodalite kavramını, daha net açıklamak, Avrupa'da belli başlı feodalite çeşitlerini incelemek ve Şövalyelik kurumunu anlatmak amacı ile, başladığımız bu yazı, okuyucunun eski dönemleri anlamasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.AYRIM I: VassallıkBaşka bir insanın “vas... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Bir Haçlı Şövalyesinin, Günlüğüne Türkler Hakkında Yazdığı Etkileyici Satırlar

Beğenenler:

İlk Büyük Haçlı SeferiGörünürde kutsal toprakların tekrar ele geçirilmesi, gerçekte ise İslam Dünyası’nda biriken zenginliği ele geçirmek için Avrupa’da biriken insan gücünü kullanmak isteyen Batı Dünyası’nın dini ve siyasi liderleri, 1095 yılında Avrupa’nın tüm toplums... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler

Beğenenler:

GirişAntik zamanlarda paralı askerlik, sanılanın aksine çok popülerdi. Özellikle Antik Yunanlarda bu olgu çok yaygındı.  Birçok Yunan, polis şehirlerinde ve sefere giden ordularda paralı asker olarak görev yapmıştır. Bu askerler kendi memleketlerinden ziyade komşu ... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Tüm Kanıtlarıyla İskitlerin Türklüğü

Beğenenler:

Tarihseverler arasında İskitlerin Türk olduğuna inanan veya inanmayan birçok kişi bulunmaktadır. İnanan veya inanmayan kişilerden kimi, okudukları çeşitli kaynaklar mantıklarına yatkın olduğu için görüşlerini savunmaktadır. Kimi ise katı ideolojilerinden ötürü, sadece t... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Üçüncü Haçlı Seferi- Aslan Yürekli Richard ve Doğu

Beğenenler:

Aslan Yürekli İngiltere Kralı olabilir ama doğuştan İngiliz değildir. Anadili Eski Fransızca idi ve Anjou ile Akitanya soyundan geliyordu. İngiltere Kralı Henry II ve Akitanyalı Eleanor’un oğlu olarak 8 Eylül 1157’de Oxford’da doğmuştu. Aile bağları açısından tarihte iz... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Bizansın Türk Kökenli Komutanı: Maniakhes

Beğenenler:

11.Yüzyılın tanınmış kumandanı Georgios Maniakhes, L.Brehier’e göre Türk asıllıdır. Maniakh adı, asil anlamına gelmektedir ve bu ada ilk defa Bizans Kaynaklarında Menander Protektor’un eserinde rastlıyoruz. Buna göre, 568 yılında tanınmış Göktürk hükümdarı İstemi Yabgu ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Ortaçağda Şehirler ve Siyasal İktisat

Beğenenler:

ŞehirlerOrtaçağ şehirlerini tanımlamanın pek çok yolunu bulabiliriz: yüzölçümü, politik veya dini işlevleri veya tüzel kişilikleri. En basit tabirle, nüfusun belirli bir ölçüye ulaştığı ve insanların genel olarak tarımla uğraşmadığı yerleşim bölgesi, diyebiliriz. Küçük ... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Frank Devleti’nin Oluşumu

Beğenenler:

Göçler başlamadan önce, German kabilelerinden bir grup olan Franklar, Ren nehrinin aşağı kıyısında yaşıyorlardı. Her kabilenin bir askeri lideri vardı. 5. Yüzyılın sonlarında, bu liderlerin en önde geleni ihtiyatlı bir adam olan Clovis idi.Frank soyluluğu uzun süredir g... Hepsini »

Rıdvan Açıkgöz bir makale yayınladı

OLİMPİYAT OYUNLARI VE KLASİK YUNAN DİNİ

Beğenenler:

Yazan: Rıdvan Açıkgöz

Düzenleme: Taha Berk Arslan

-OLİMPİYAT OYUNLARI VE KLASİK YUNAN DİNİ-Olimpiyat oyunlarının temeli aslında dine dayanmaktadır. İlk zamanlar sanat, spor, tarım, eğitim vb. gibi akla gelebilecek her türlü eylem Tanrı ve iktidar için yapılırdı. Bu ne... Hepsini »

Kürşad Görgen bir makale yayınladı

Feodal Sistemin Kuruluşu Sırasında Cermenler

Beğenenler:

Eskiçağ’da, German Kabileleri Ren’den Elbe’ye kadar uzanan bölgeye yerleşmişlerdi.MS 1. Yüzyılın başında, Germanlar klanların kabileler halinde birleştikleri klan toplulukları olarak yaşıyorlardı. Yerleşim de klan esasına göreydi. Ormanlarda ve bataklık alanlarda bir kl... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Antik Dünya’da Üç Kıtaya Uzanan Bir İmparatorluk Kuran Perslerdeki Askeri Eğitim

Beğenenler:

Yazar: Doç. Dr. Eren KARAKOÇGirişPers İmparatorluğu’nda insanlar, temelde üç sınıfa ayrılırdı. Başta soylular, soylulara bağlı bir nevi tımar görevi yapan kullar ve en altta ise köleler bulunurdu. Perslerle birlikte bütün imparatorluk topraklarında yaşayan diğer milletl... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Antik Roma Ordusundaki Disiplin ve Mertlik Olguları

Beğenenler:

Yazar: Doç. Dr. Eren KARAKOÇ[1]Antik Romalıların güçlü orduları, kalabalık ve organize oldukları kadar, disiplinli ve hiyerarşik de olmuşlardır. Akdeniz çevresindeki devasa toprakları fethederken, ordularının bu özellikleri etkili ve başarılı olmalarını sağlamıştır. Ord... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Bilinmeyen Yönleriyle Büyük Türk Tarihi

Beğenenler:

Yazar: Doç. Dr. Eren Karakoç[1]GirişTürk Tarihi’nde anlatılmayan ve gizlenen birçok bilgi mevcuttur. Bu makalede kısaca anlatılmayan birçok bilgiye değinilecek ve insanların uzun zamandır Türk Tarihi ile ilgili zihinlerinde var olan sorulara cevaplar verilmeye, çelişkil... Hepsini »

Eren Karakoç bir makale yayınladı

Roma’nın Savaşçı Hasımları – 3: “Zalim İskitler ve Haydut Trakyalılar”

Beğenenler:

Yazar: Doç. Dr. Eren Karakoç[1]Antik Yunan ve Roma düşünüşüne göre Trakya’da yaşayan İskitler ve diğer halklar, çevre faktörünün halklara etkisi hakkındaki yaygın düşünceden dolayı “ayrı ve özel bir tür halk” sayılmışlardır.[2] Bunun sebebi, burada yaşayan Trakyalılar v... Hepsini »
Dünya tarihi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yaşam gereği oluşturdukları halkların, ırkların veya kabilelerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıkların öyküsüdür. İnsanlığın bu uygarlıklarla inşa ettiği tarih, çok çeşitli dallara ayrılmış ve bugünün temelini oluşturmuştur. Bilim tarihi, felsefe tarihi, din tarihi gibi insan fizyolojisinin ana ve ara birçok portalı uzun tarihlerle harmanlanmış ve hâlâ bu gelişim devam etmektedir.    https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_tarihi